W dniu 11 października Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zainaugurował swój drugi rok akademicki.

Pierwszy rok działalności UTW zakończył się pełnym sukcesem, a nowy 2016/2017 jest póki co, pełen oczekiwań i nadziei. Wzrosła liczba studentów i to jest dowód na to, że ta forma pracy jest ze wszech miar potrzebna, a proponowane zajęcia trafiają w zapotrzebowanie środowiska seniorów. W uroczystej inauguracji, która odbyła się w sali widowiskowej LCK obok studentów uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich dyrektor Biura Zamiejscowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Morawski, przedstawiciele władz powiatowych i oraz gmin wchodzących w skład powiatu lipskiego. Obecna była też delegacja gminy Tarłów z wójtem Leszkiem Walczykiem. List gratulacyjny z okazji inauguracji nowego roku przesłała na ręce prezesa Ireny Kościeleckiej – Bajkowskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Wśród gości byli też przedstawiciele zaprzyjaźnionego UTW z Ostrowca Św., a imprezą towarzyszącą naszej inauguracji był wernisaż wystawy malarstwa Danuty Szałapskiej – studentki ostrowieckiej Alma Mater seniorów. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Trzeci wiek a aktywność społeczna” wygłosiła rektor Europejskiej Uczelni Humanistyczno – Technicznej w Radomiu dr Maria Pierzchalska. Radomska uczelnia obok Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest patronem naukowym lipskiej Alma mater seniorów. W części artystycznej wystąpiła grupa Stowarzyszenie Niechcianych Poetów z Darkiem Pikusem i Markiem Sową – studentem UTW oraz Markiem Mazankiem, a wiersze Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej recytował Tadeusz Pękała Swoje prace pokazali uczestnicy zajęć malarskich prowadzonych przez Andrzeja Białeckiego. Obrazy będące wynikiem pracy i pasji twórczej pokazali: Alina Skorupska – Tomczyk, Irena Słupek, Janusz Iwański, Krystyna Niedźwiedź, Krystyna Przepiórka, Krystyna Ziemba oraz Maria Batog. Plany uczelni na rok akademicki przedstawiła prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego Irena Kościelecka Bajkowska. Wykłady w lipskim UTW podobnie, jak w roku ubiegłym odbywać się będą 1 raz w miesiącu, za zajęcia fakultatywne – ćwiczenia według planów ustalonych przez prowadzących. W nowym roku akademickim kontynuowane będą zajęcia komputerowe, plastyczne – malarstwo, zdrowa żywność oraz zajęcia ruchowe. Nowością mają być kursy językowe, a na początek uruchomiona będzie nauka języka angielskiego, a amatorzy fotografii zgłębiać będą mogli swą wiedzę uczestnicząc w zajęciach koła FOTO. Zamiarem zarządu UTW jest uruchomienie zajęć z rękodzieła artystycznego. W ambitnych planach jest powstanie uniwersyteckiego teatrzyku i kabaretu, a piszący seniorzy zamierzają powołać koło literackie. Edukacja w UTW to jedna i podstawowa dziedzina działalności, ale lipski senior obok nauki potrzebuje także rozrywki. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zarząd organizował będzie wycieczki krajoznawczo – integracyjne, spotkania świąteczne wspólne ogniska oraz wyjazdy do teatru. Już 19 października organizowana jest wycieczka do Kozłówki. Plany są ambitne i cóż - pozostaje nam tylko robić wszystko by je w pełni zrealizować – a to zależy już tylko od nas SENIORÓW.

Władysław Bajkowski

 

Część oficjalna

Wykład

Koncert

 

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b