Zarząd UTW informuje, że 15 marca o godz 11:00 w sali widowiskowej LCK odbędzie się kolejny wykład.

Wykład wygłosi prof. dr. hab. Wiktor Łyjak, a tematyka wykładu to "Historia regionu". W pierwszym wykładzie z tego cyklu prof. Wiktor Łyjak w szczególny sposób zajmie się historią gminy Sienno w powiązaniu z historią całej Ziemi Lipskiej. Historia pozostałych gmin w kolejnych wykładach z tego cyklu. Przypominamy studentom UTW, że obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Zapraszamy też do wysłuchania wykładu osoby zainteresowane, nie będące członkami UTW, a w szczególności młodzież.

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b