Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.

Odbędzie się w dniu 15 marca 2015 r. w sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury – bezpośrednio po zakończeniu wykładu.

Porządek Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1. Otwarcie zebrania, powitanie członków i zaproszonych gości.
  2. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i jego zatwierdzenie.
  3. Wybory przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  4. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia UTW PL
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Stowarzyszenia UTW PL za okres 2015 rok sprawozdawczy.
  8. Sprawy różne - wolne wnioski i głosy.
  9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków.

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b