W środę 1 czerwca odbyły się ostatnie w tym roku akademickim zajęcia komputerowe w Solcu nad Wisłą.

Zajęcia z zakresu podstaw obsługi komputera prowadził emerytowany nauczyciel informatyki Andrzej Borek, a uczestniczyło w nich dziesięcioro studentów.

Ostanie zajęcia były okazją do podziękowań i podsumowań. Prowadzący zajęcia Andrzej Borek podkreślił zaangażowanie studentów podczas warsztatów, oraz ich chęć zdobywania wiedzy. Andrzej Borek zadeklarował także , że w nowym roku akademickim będzie w dalszym ciągu szkolił soleckich studentów.

W imieniu uczestników warsztatów Andrzejowi Borkowi podziękowała studentka Maria Urbańska.

W ostatnim tegorocznym spotkaniu w Solcu uczestniczyła prezes Stowarzyszenia UTW Irena Kościelecka – Bajkowska, która w imieniu Zarządu UTW podziękowała Andrzejowi Borkowi za jego pracę i podkreśliła że była to praca wykonywana nieodpłatnie. Prezes Irena Kościelecka - Bajkowska wręczyła Andrzejowi Borkowi słodki upominek.

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b