14 marca odbył się kolejny wykład naszego UTW.

Tym razem o możliwościach korzystania ze służby zdrowia, oraz o prawach pacjenta mówiła dyrektor lipskiego szpitala Nina Siejko. W przerwie wykładu studenci wzięli udział w wernisażu wystawy malarstwa Anny Dąbrowskiej – studentki UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Po wykładzie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszego stowarzyszenia. Sprawozdanie merytoryczne przedstawiła prezes Irena Kościelecka - Bajkowska, zaś wyniki finansowe za rok 2016 przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej Janusz Iwański. W imieniu komisji rewizyjnej wystąpił on z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy 2016. W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium, a dotychczasowe działania władz stowarzyszenia zostały nagrodzone gromkimi brawami.

 

fot. Jan Skrzypczyński

-->

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b