Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego informuje:

Kwiat nie myśli o konkurowaniu z kwiatem obok niego. Po prostu kwitnie. ”- Zen Shin

 

REGULAMIN KONKURSU MALARSKO-LITERACKIEGO „TANIEC KWIATÓW”

Lipskie Centrum Kultury

zaprasza wszystkich seniorów do wzięcia udziału w konkursie malarsko-literackim

pt. „TANIEC KWIATÓW”

Temat: „TANIEC KWIATÓW”
Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy malarskiej lub utworu literackiego, inspirowanych symboliką i pięknem kwiatów.

Cele konkursu:
> zachęcanie do aktywności twórczej seniorów
> popularyzacja różnych form sztuki: literackiej i plastycznej wśród seniorów
> rozwijanie kreatywności seniorów poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań interpretacyjnych

Wytyczne do prac konkursowych:
Każdy z uczestników przygotowuje 1 pracę: malarską lub literacką

Wskazówki do prac malarskich
> forma i technika prac dowolna: np. malarstwo, rysunek, grafika, rękodzieło

Wskazówki do prac literackich
> forma literacka prac dowolna: np. opowiadanie, wiersz, proza
> prace konkursowe muszą być samodzielne i wcześniej nieprezentowane w innych konkursach
> można zgłaszać prace wyłącznie indywidualne, nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Kategorie wiekowe: 60+

Prosimy również o podpisanie prac imieniem i nazwiskiem.

Terminarz konkursu:

Wykonane prace malarskie lub literackie możemy przynieść osobiście lub przesłać

na adres Lipskie Centrum Kultury ul. Rynek 2, 27-300 Lipsko do 12 marca 2021r

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 26 marca 2021r.

Organizator przyzna nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy wraz danymi osobowymi, tj.: imię, nazwisko, adres, telefon i wiek uczestnika. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulamin.

Z nagrodzonych prac zostanie zorganizowana pokonkursowa wystawa.

 

 

 

 

 

 

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b