Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego informuje:

            LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE II

Z wielką radością informujemy że nasz projekt „Lepiej późno niż wcale II” uzyskał pozytywną ocenę, zarówno formalną jak

i merytoryczną i na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 27 380,22

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania

  1. Wykłady i warsztaty z zakresu zdrowego żywienia seniorów

  2. Wykłady z Komunikacji Interpersonalnej i warsztaty „Trening pamięci seniorów”

  3. Warsztaty z zakresu rękodzieła artystycznego i florystyki

  4. Warsztaty komputerowe podstawy, oraz na temat wykorzystania możliwości smartfona.

W działaniach projektowych weźmie udział 50 osobowa grupa studentów naszego UTW.

Dla uczestników projektu przewidziane są dwa atrakcyjne wyjazdy.

  1. Wyjazd integracyjno – poznawczy w Góry Świętokrzyskie

  2. Wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie

Zapisy do udziału w projekcie prowadzą koordynatorzy gminni.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu kol. Władysław Bajkowski tel 605441463.

Zachęcamy też do słuchania specjalnych audycji o projekcie na antenie Twojego Radia Lipsko.

Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 

 

 

 

 

 

 

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b