Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza seniorów na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego, która odbedzie się w dniu 8.10.2019 r. – wtorek.

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego informuje i zaprasza studentów UTW na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Stowarzyszenia UTW.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza wszystkich studentów na wykład, który odbędzie się 26 marca o godz. 11:00 w sali widowiskowej LCK.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza wszystkich studentów na wykład, który odbędzie się w 19 grudnia o godz. 14:00 w sali widowiskowej LCK.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza wszystkich studentów na wykład, który odbędzie się w 13 listopada marca o godz. 11:00 w sali widowiskowej LCK.

W dniu 09 października 2018 r. hymn Gaudeamus Igitur rozpocznie czwarty już rok akademicki lipskiej Alma Mater seniorów.

W sobotę 22 września w Kozienicach odbywała się SENIORADA – ogólnopolska spartakiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W dniach 6 i 7 września 27 osobowa grupa naszych studentów wzięła udział w wycieczce do Tyńca, Wieliczki i Krakowa.

18 sierpnia 2018 r. odbyła się w Warszawie piąta już Parada Seniorów połączona z Piknikiem Pokoleń. Seniorzy z całej Polski przemaszerowali Traktem Królewskim do kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie odbył się piknik.

Dobiegł końca trzeci rok działalności naszego UTW. Ten trzeci rok poświęcony był głównie edukacji zdrowotnej.

W dniu 17 maja pięćdziesięcioosobowa grupa naszych studentów wzięła udział w wycieczce do Opatowa, Ujazdu, Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza wszystkich studentów na wykład, który odbędzie się w 22 stycznia o godz. 11:00 w sali widowiskowej LCK.

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b