Zarząd uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego informuje że majowy wykład odbędzie się w czwartek 19 maja o godz 14.30.

Zarząd UTW informuje, że najbliższy wykład z prawa odbędzie się w środę 20 kwietnia, a nie jak pierwotnie planowano dzień wcześniej.

16 marca w gościnnej sali widowiskowej LCK odbył się kolejny wykład w ramach zajęć UTW Powiatu Lipskiego.

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.

Zarząd UTW informuje, że 15 marca o godz 11:00 w sali widowiskowej LCK odbędzie się kolejny wykład.

Warsztaty które prowadzi niezawodny Zdzisław Pałka odbywają się w kawiarence EX Libris w LCK.

Data ustalenia tekstu: 22 marca 2013 r.

Data ostatnio wprowadzonych zmian: 22 marca 2013 r.

Wprowadzenie

Prywatność naszych użytkowników traktujemy poważnie i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie.

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "Dane"), które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem obcnej witryny.

Polityka ta nie odnosi się do innych informacji, które do nas nie należą i których nie kontrolujemy.

1. Zbieranie danych

 1. Proces rejestracji użytkownika na witrynie wymaga jedynie:
  • nazwy własnej (imię, nazwisko)
  • poprawnego adresu e-mail,
  • unikalnego identyfikatora użytkownika (loginu)
  • unikalnego hasła.
 2. Proces rejestracji nie wymaga podawania rzeczywistej nazwy własnej. Twoja nazwa, adres e-mail lub inne informacje wysyłane na stronę mogą zawierać rzeczywiste dane osobowe tylko wtedy, jeżeli sam je wprowadzisz. Te informacje mogą pojawić się na stronie.
 3. Jak wiele innych stron internetowych, pobieramy także automatycznie informacje zawarte wlogach serwera, takie jak adres IP czy informacje zplików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych

 1. Możemy używać danych, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z witryn. Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
  1. Polityka prywatności stanowi inaczej w dalszej części dokumentu;
  2. otrzymamy Twoją zgodę na udostępnienie Twoich danych;
  3. zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z tym postępowanie;
  4. zauważymy że jakiekolwiek Twoje działanie łamie warunki korzystania z naszej witryny i naszą Politykę prywatności, czy inne warunki użytkowania, a także wprzypadku naruszania naszych praw własności;
 2. Przechodząc na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, zapoznaj się zpolityką prywatności tamtej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie. Pliki cookiemożemy stosować, aby:
  1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do ktorych odwolujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
  2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
  3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania wprowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu wnaszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
  4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do któych się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
  5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk iadresów e-mail.
  6. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy iwżaden sposób nie przetwarzamy.
  7. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz mo zliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  8. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie zniektórych treści treści iusług udostępnianych w naszych witrynach, wszczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

4. Edycja i usuwanie informacji

 1. Dajemy Ci możliwość modyfikacji i usuwania danych, które udostępniasz podczas rejestracji. Możesz tego dokonać wramach Twojego panelu kontrolnego.
 2. Publikacje lub inne dane, które udostępniasz, a które nie są przechowywane w ramach Twojego konta, takie jak artykuły, wiadomości na forum, komentarze, itp. pozostaną na naszych witrynach, nawet po usunięciu Twojego konta. Zobacz nasze Warunki korzystania zwitryn, aby dowiedzieć się więcej.

5. Zawiadomienia

 1. Na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej wysyłamy generowane automatycznie zawiadomienia oniektórych Twoich działaniach. Nie odpowiadaj na te wiadomości.
 2. Główny administrator może przesyłać podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej krótkie komunikaty oważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach wWarunkach korzystania i Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny wcelach konserwacyjnych, itp.
 3. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich informacji, poinformuj nas o tym podczas udostępniania nam danych osobowych lub usuń swoje dane zlist subskrypcyjnych, na których jesteś zapisana lub zapisany.

6. Zmiany w Polityce prywatności

Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej Polityki prywatności, umieścimy tutaj odpowiednie informacje. Dlatego też prosimy ookresowe sprawdzanie treści tej strony wcelu zapoznania się znaszą bieżącą polityką.

7. Bez gwarancji

 1. W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań wcelu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych doiznaszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. Wzwiązku ztym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
 2. Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych wnaszych systemach.

8. Kontakt

Pytania dotyczące naszej Polityki prywatności prosimy kierować do administratora serwisu.

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies.

Szanowny Użytkowniku!

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

W środę 17 lutego przedstawiciele Zarządu UTW wizytowali zajęcia komputerowe w Solcu nad Wisłą.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego w dalszej części określany skrótem UTWPL, został powołany pod patronatem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie .

UTWPL  został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie w dniu 28 października 2015 roku pod numerem KRS 0000582743. 

UTWPL działa w oparciu o statut stowarzyszenia , organizując zajęcia dla swoich członków – w pakiecie podstawowym są to odbywające się obecnie raz w miesiącu wykłady oraz cotygodniowe spotkania warsztatowe.

Materiały i wyposażenie potrzebne do zajęć (np. zajęcia z plastyki/malarstwa) słuchacze nabywają we własnym zakresie, chyba że władze UTWPL przeznaczą na te cele uprzednio pozyskane wsparcie sponsorów lub inną pomoc, np. w formie przyznanych dotacji.

W przypadku określonych zajęć w sekcjach zainteresowań (np. nauka języków, zajęcia komputerowe), których przeprowadzenie będzie wiązało się z wynagrodzeniem dla prowadzącego, zakłada się całościową lub częściową odpłatność ze strony słuchaczy. Zasady uczestnictwa oraz warunki odpłatności będą każdorazowo ogłaszane przed rozpoczęcie zajęć w danym semestrze.

Członkami UTWPL stają się osoby, które dokonają corocznej jednorazowej wpłaty wpisowego oraz składki członkowskiej określanej jako „czesne” za każdy z  dwóch semestrów roku akademickiego.

Wysokość wpisowego oraz  „czesnego” za każdy semestr została uchwalona przez uczestników zebrania założycielskiego. Podstawowe prawa i obowiązki członków/słuchaczy UTWPL zostały określone w statucie stowarzyszenia UTWPL. 

Każdy słuchacz może uczestniczyć w zajęciach i wykładach przez dowolną liczbę semestrów, po wpłaceniu  ustalonych kwoty wpisowego oraz czesnego w ustalonym terminie.

Z tytułu nieuczestniczenia w zajęciach, niezależnie od przyczyn, które to spowodowały, słuchaczom nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

W przypadku zadeklarowania przez słuchaczy uczestnictwa w organizowanych zajęciach sportowych/rekreacyjnych wymagających określonego poziomu kondycji fizycznej, zgłaszający się uczestnicy powinni dostarczyć stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań.

Rok akademicki dla słuchaczy UTWPL zaczyna się w październiku a kończy w  czerwcu następnego roku.

Zakłada się, że wykłady odbywać się będą na terenie siedziby Lipskiego Centrum Kultury w Lipsku przy ulicy Rynek 2, a w innych przypadkach podane zostaną każdorazowo do wiadomości w publikowanym na każdy semestr programie wykładów.

W przypadku zajęć warsztatowych, zakłada się lokalizowanie zajęć  na terenie szkół, ośrodków kultury, świetlic znajdujących się na terenie miasta i gminy Lipsko jak również na terenie podobnych obiektów położonych na terenie innych gmin powiatu lipskiego.   

Wszyscy słuchacze UTWPL po wniesieniu stosownych opłat zostaną wyposażeni w imienne legitymacje-identyfikatory, które będą ich upoważniały do uczestnictwa w wykładach, zajęciach i spotkaniach członków stowarzyszenia.

Posiadanie ważnych identyfikatorów będzie też uprawniało słuchaczy do korzystania z ewentualnych zniżek i bonifikat przy zakupie biletów i kart wstępu na imprezy kulturalne, oświatowe i rozrywkowe.

W przypadku utraty/zagubienia legitymacji-identyfikatora należy ten fakt zgłosić  Zarządowi UTWPL. Za wydanie duplikatu może być pobierana określona opłata.

Zajęcia programowe będą obejmować wykłady, seminaria, warsztaty  z zakresu wiedzy społeczno-ekonomicznej, prawnej, profilaktyki zdrowotnej i medycyny, sztuki, kultury, historii oraz nauk humanistycznych.

Tematy i terminy wykładów będą dostępne na stronie internetowej UTWPL, której adres zostanie udostępniony niezwłocznie po jej aktywacji.

Obecność na wykładach i zajęciach warsztatowych należy do praw i jednocześnie obowiązków słuchaczy.

Za ważny cel stowarzyszenie UTWPL, uznaje również aktywizację społeczną swoich członków wyrażająca się uczestnictwem  w spotkaniach towarzyskich i integracyjnych, organizowanych z okazji wystaw, koncertów, pikników oraz obchodów ważnych rocznic i świąt narodowych.

Z  zajęć warsztatowych w roku akademickim 2015/2016 UTWPL już w listopadzie 2015r, rozpoczęły prace grup zainteresowane nauką:

 1. Podstaw obsługi komputera osobistego
 2. Zajęciami plastyczno-malarskimi
 3. Zajęciami rekreacyjno-ruchowymi (Nordic Walking)
 4. Poszerzaniem wiedzy na temat zdrowego odżywiania

Zgodnie z sugestiami słuchaczy w kolejnych semestrach zaplanowane zostało prowadzenie następujących zajęć:

 1. Lektoraty językowe, (j. angielski), inne
 2. E-edukacja – ciąg dalszy szkol komp.
 3. Finanse i przedsiębiorczość dla seniorów
 4. Warsztaty rękodzieła ludowego i artystycznego
 5. Sekcja rozrywki kabaretowej i zajęć literacko-teatralnych
 6. Popularyzacja kulinariów regionalnych
 7. Historia miejscowości położonych na terenie gmin Ziemi Lipskiej

Wszyscy słuchacze korzystając z możliwości uczestnictwa w wykładach, sekcjach, lektoratach mają prawo i przywilej włączania się w usprawnianie organizacji istniejących form działania  a także wysuwania nowych inicjatyw i pomysłów.

Zgodnie ze statutem UTWPL władzami stowarzyszenia jest dziewięcioosobowy Zarząd UTWPL, który zgodnie ze statutem został wybrany na 4 letnią kadencję. Na taki sam okres wybrana została też 3 osobowa komisja rewizyjna.

Dla ułatwienia wzajemnych kontaktów pomiędzy słuchaczami jak również między nimi a  władzami UTWPL, zorganizowane zostały cotygodniowe dyżury wybranych członków władz stowarzyszenia, we wtorki w godz. 11-13:00.

Na spotkanie z dyżurującym członkiem władz można zgłaszać się osobiście do siedziby Radia Lipsko przy ul. Iłżeckiej 6. Można też z dyżurującym kontaktować się telefonicznie na następujące numery telefonów……………………………………...

Spotkania w trakcie dyżurów mogą służyć członkom stowarzyszenia do zgłaszania wniosków, uwag i propozycji w sprawach funkcjonowania UTWPL.

W przypadku tematów i spraw nie ujętych w niniejszym informatorze będą obowiązywały postanowienia statutu UTWPL jak również przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr.20 poz. 104 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.(Dz.U.Nr.96 z dnia 29 maja 2003 r. Poz.873)

Wszystkim słuchaczom  UTWPL wielu korzyści i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy oraz z zawartych przyjaźni  i znajomości życzy Zarząd UTWPL.   

Lutowe spotkanie społeczności uniwersyteckiej naszego UTW to wykład połączony z prezentacją zachowań.

W sobotni wieczór 30 stycznia spotkaliśmy się w karczmie SAGANEK by wspólnie pożegnać karnawał.

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b