koronawirus 750 100

Zarząd UTW informuje, że 15 marca o godz 11:00 w sali widowiskowej LCK odbędzie się kolejny wykład.

Warsztaty które prowadzi niezawodny Zdzisław Pałka odbywają się w kawiarence EX Libris w LCK.

W środę 17 lutego przedstawiciele Zarządu UTW wizytowali zajęcia komputerowe w Solcu nad Wisłą.

Lutowe spotkanie społeczności uniwersyteckiej naszego UTW to wykład połączony z prezentacją zachowań.

W sobotni wieczór 30 stycznia spotkaliśmy się w karczmie SAGANEK by wspólnie pożegnać karnawał.

Zarząd UTW Powiatu Lipskiego zaprasza wszystkich studentów na integracyjne spotkanie karnawałowe.

Kolejny wykład w naszym UTW to spotkanie z piękną polszczyzną.

Od dnia 19 stycznia uruchamiamy cotygodniowe dyżury członków Zarządu UTW Powiatu Lipskiego.

Zarząd UTW Powiatu Lipskiego zaprasza na wykład zatytułowany "Piękno mowy polskiej – kultura słowa".

17 grudnia w sali widowiskowej LCK, która stała się aulą naszego uniwersytetu, radca prawny Marta Lerka przybliżyła studentom problematykę prawna dotyczącą seniorów.

pah pajacyk banner billboard 750x100 1b